Komisyon Üyeleri

14.12.2018 tarih ve 110 sayılı senato toplantısında değişiklik yapılmış hali
                                     KALİTE  KOMİSYONU ÜYELERİ 
Adı Soyadı                       Görevi
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör
Prof. Dr.Ali BİLGİN Rektör Yrd.
Prof. Dr.Haydar KÜÇÜK Fen ve Mühendislik Bil. Alan Temsilcisi
Doç Dr. Göktuğ DALGIÇ Bilimsel Araş Projeleri Temsilcisi
Doç Dr. Ahmet YANIK Enstitü Temsilcisi
Doç Dr. Ferhat KALAYCI Fen ve Mühendislik Alan Temsilcisi
Doç Dr. Ali Rıza SAKLI Sosyal Bil. Alan Temsilcisi
Doç Dr. Oğuz KÖSE Sağlık Bil. Alan Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Nazihan URSAVAŞ Sosyal Bil. Alan Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ali EKİN Hukuk Müş. Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ayten YILMAZ YAVUZ Yükselokul Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Fatıh CAMADAN Araştırma Merkezleri Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ARDINÇ Sağlık Bil. Alan Temsilcisi
Öğrt. Gör. Hasan ÖRÜCÜ Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Adnan ER Genel Sekreter
Levent ÖZGÜMÜŞ Strateji Gelişt. Daire Bşk
Halil VELİOĞLU Daire Başkanları Temsilcisi
Havva ÇUKUR Daire Başkanları Temsilcisi
Saffet ÇOLAK Öğrenci Temsilcisi