Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
 
 
Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile stratejik planda belirlenen eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedefleri doğrultusunda,
 
 
  • Kalite Güvence Sistemine paydaşlarımızın etkin katılımını sağlayarak katılımcı, paylaşımcı ve dinamik bir yönetim anlayışı ile iç ve dış paydaşların tüm süreçlerdeki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak.
  • Öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla, değişen ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda programlarını uluslararası standartlara uygun olarak güncelleyip nitelikli bireyler yetiştirmek.
 
  • Ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda teknolojik gelişmelerden de yararlanarak hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek
  • Üniversitemizi, bilimsel araştırma faaliyetlerinde bölge ve ülke önceliklerini dikkate alan önemli bir bilgi üretim merkezi haline getirmek.
 
  • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olan sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.
 
  • Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirmek, girişimcilik ve inovasyonu destekleyerek “Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al” yaklaşımını yaygınlaştırmak.