Genel Bilgiler

Kalite Koordinatörlüğü birimi 09.11.2018 tarih ve 29 sayılı rektörlük makamı oluruyla kurulmuştur. Kalite Koordinatörü olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali BİLGİN görevlendirilmiştir. Koordinatörlük, 2019 yılından beri bir akademik personel ve bir idari personelle faaliyetlerine devam etmektedir.