Faaliyetler

Üniversitemiz tarafından düzenlenen “Yükseköğretimde Kalite” konulu seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını Rektör Vekili Prof. Dr. Ali BİLGİN gerçekleştirdi. Ardından seminere konuşmacı olarak katılan Türkiye Kalite Derneği Türkiye Mükemmellik Ödülü Sekreteri Berçin GÜN kalite süreçleri hakkında bilgi verdi.

Seminerin akabinde Üniversitemizin Kalite Komisyonu idari birimler binası ihale salonunda bir araya gelerek kalite süreçleriyle ilgili olarak ayrı bir toplantı düzenlendi.

 




 
 
 

6 Ekim 2017 tarihinde Kongre ve Kültür Merkezi Cep Sinema Salonunda akademik birim yöneticilerine  dış değerlendirme sürecine yönelik olarak toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Dekanlar,Yüksekokul Müdürleri, Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve Uygulama Araştırma Merkezleri Müdürleri katıldı. Söz konusu toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali BİLGİN ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Levent ÖZGÜMÜŞ katılımcılara dış kalite ve dış değerlendirme hakkında sunum yaptılar.


 

28 Eylül 2017 tarihinde Rektörlük toplantı salonunda  Daire Başkanları ve Şübe Müdürlerine dış değerlendirme süreciyle ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ali BİLGİN tarafından dış değerlendirme süreci hakında bilgi veriledi