Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yönelik Kalite Koordinasyon ve Destek Toplantısı Gerçekleştirildi.

18 Ocak 2023 Çarşamba

Koordinatörlüğümüz çalışmaları kapsamında ve birim talepleri doğrultusunda planlanan Kalite Koordinasyon ve Destek Toplantıları serisinin dördüncüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.
18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10:00’da İdari Birimler İhale Salonunda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının personelinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde Koordinatörlüğümüz personeli Öğr. Gör. Onur ÖKSÜZ ve Bilgisayar İşletmeni Şehide ÖZKAN tarafından Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Güvence Sistemi çalışmalarına yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Kalite Eylem Planı ve Proses Kartları çerçevesinde birimlerce yürütülesi gereken faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda ayrıca yürütülen tüm süreçlerde paydaş katılımının artırılmasına yönelik önerilerde bulunuldu. Toplantı birim personelinin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.

Hızlı Erişim