Üniversitemiz Kalite Komisyonu 2023 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

13 Ocak 2023 Cuma

Üniversitemiz Kalite Komisyonu, 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 14:00 ‘te İdari Birimler İhale Salonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ’ün başkanlığında 2023 yılının ilk toplantısını gerçekleştirilmiştir.
Kalite Koordinatörlüğü personeli Öğr. Gör. Onur ÖKSÜZ’ün gündem maddelerini bildirmesiyle başlayan toplantıda öncelikle Kalite Komisyonu alt çalışma grupları güncellenerek Kurum İç Değerlendirme Raporu yazım süreci planlanmıştır. Bu kapsamda Kalite Kültürü Yaygınlaştırma ve Yönetim Sistemi alt çalışma grubu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayten YILMAZ YAVUZ’un yerine Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKMEZCİ ve Kalite Komisyonu Araştırma Geliştirme Alt Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Raif KANDEMİR’in yerine Doç. Dr. Erol YILMAZ’ın görev alması kararlaştırılmıştır.  
 
Toplantının ikinci bölümünde Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Akreditasyon Program kapsamında Üniversitemiz ile paylaşılan Karar Mektubu değerlendirildi.  Karar Mektubunda iyileştirmeye açık yön olarak tespit edilen her bir husus Komisyon üyelerince değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılında Üniversitemizce yayınlanan Kalite Eylem Planının Karar Mektubunda değinilen hususlar çerçevesinde güncellenmesine karar verilmiştir.
Toplantının son bölümünde her yıl düzenli olarak uygulanan İç Tetkik Programı paylaşılarak Komisyon üyeleri sürece yönelik olarak bilgilendirilmiştir.
Kalite Komisyonu toplantısı bir sonraki toplantıya yönelik planlamaların yapılması ile son buldu.

Hızlı Erişim