Adalet Meslek Yüksekokuluna Yönelik Kalite Koordinasyon ve Destek Toplantısı Gerçekleştirildi

18 Ocak 2023 Çarşamba

Koordinatörlüğümüz çalışmaları kapsamında ve birim talepleri doğrultusunda planlanan Kalite Koordinasyon ve Destek Toplantıları serisinin beşincisi Adalet Meslek Yüksekokulu Birim Kalite Komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 13:30’da Adalet Meslek Yüksekokulunda Birim Kalite Komisyon Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde Koordinatörlüğümüz personeli Öğr. Gör. Onur ÖKSÜZ ve Bilgisayar İşletmeni Şehide ÖZKAN tarafından Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Güvence Sistemi çalışmalarına yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Kalite Eylem Planı, Proses Kartları çerçevesinde birimlerce yürütülmesi gereken faaliyetlerin değerlendirilmesi, Mezun Bilgi Sisteminin işlevselliğinin değerlendirildiği toplantıda ayrıca Kalite Yönetim Sisteminin etkinlik ve verimliliğinin yükseltilmesine yönelik öneriler değerlendirildi. Toplantı birim personelinin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.

Hızlı Erişim