Duyurular Tüm Duyurular

26.07.2021 Tarih 25 Sayılı Yazımız Ekleri Yayınlanmıştır.

Üniversitemiz ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yararlanılacak EK...

Üniversitemizde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesinin alınmas...

 Üniversitemiz ISO 10002 Çalışma Grubu çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Saat 14:00’te Rekt...

TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesinin alınmasına yönelik ...

6 Temmuz 2021 tarihinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonunda gerçekleştirilen eğitim...

Üniversitemiz ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi için Çalışma...

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi için başvuruda bulunan Üniversitemiz eğitim...

Etkinlikler Tüm Etkinlikler

Personel Nakil Bildirimi Formu Revize Edilmiştir.

Personel Daire Başkanlığının 09/07/2021 tarihli ve E-77848529-060-2032 sayılı yazısına istinaden rev...

Genel Sekreterlik Biriminin talebine istinaden bazı formları sisteme yüklenmişti...

GS.FR. 0003 nolu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı formuna ula...

Personel Daire Başkanlığının 22.04.2021 tarih 1350 sayılı yazısına istinaden RTE...

RTEÜ.FR.0056 nolu Personel İlişik Kesme Belgesine ulaşmak için tıklayınız.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin 07.04.2021 tarih 459 sayılı yazısına istina...

MMF.FR. 0018 nolu  Laboratuvar Cihazı İçin Sarf Malzeme Talebi formuna ulaşmak için tıklayınız...