Duyurular Tüm Duyurular

İç Tetkik Ekibinin Katılımıyla İç Tetkik Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

20 Ocak 2023 Cuma günü saat 14:30’da İdari Birimler İhale Salonunda İç Tetkik ekibinin katılımıyla İ...

Adalet Meslek Yüksekokuluna Yönelik Kalite Koordinasyon ve Destek Toplantısı Ger...

Koordinatörlüğümüz çalışmaları kapsamında ve birim talepleri doğrultusunda planlanan Kalite Koordina...

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yönelik Kalite Koordinasyon ve Destek T...

Koordinatörlüğümüz çalışmaları kapsamında ve birim talepleri doğrultusunda planlanan Kalite Koordina...

Üniversitemiz Kalite Komisyonu 2023 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Üniversitemiz Kalite Komisyonu, 13 Ocak 2023 Cuma günü saat 14:00 ‘te İdari Birimler İhale Salonunda...

Etkinlikler Tüm Etkinlikler

Hukuk Fakültesinin Talebine İstinaden Organizasyon Şeması Revize Edilmiştir

HF.OŞ.0001 Hukuk Fakültesi Organizasyon Şemasına ulaşmak için tıklayınız.

Deney Hayvanları Uygulana ve Araştırma Merkezinin Talebine İstinaden Yönetim Ku...

DHMER.FR.0001 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürl...

Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Talebine İstinaden Bazı Formlar Güncellenmiştir

LEE.FR.0027 Tez Savunma Sınav Tutanağına ulaşmak için tıklayınız. LEE.FR.0053 Dr.Tez Savunma Sınav ...

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Talebine İstinaden Bazı Formlar Dokümantasyon...

RTEÜ. FR.0155 Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları Formuna ulaşmak için tıklayını...